Jednoduchosť v oknách prináša Arcade

Cenovo najdostupnejší 6-komorový profilový systém, vhodný pre štandardnú bytovú výstavbu, rekonštrukcie domov a bytov.

Vďaka svojej konštrukcii s dvoma dorazovými tesneniami a možnosťami zasklenia izolačným dvojsklom a trojsklom dosahujú okná z tohto systému výborné tepelnoizolačné vlastnosti.