Žalúzie EXT-50 / EXT-50H

Vonkajšie žalúzie EXT-50 sú vhodné na tienenie menších plôch. Ich lamely v tvare C bez zahnutých okrajov majú šírku 50 mm. Lamely sa vedú v lankách, ktoré fixujú žalúzie po stranách v správnej polohe. Tým je zabezpečený minimálny pohyb žalúzií vplyvom vetra. Vďaka kvalitnému plastovému navíjaču ložísk a kolieskam je prevádzka žalúzií hladká a tichá.

Vonkajšie žalúzie EXT-50 H sú lacnejším variantom motorických žalúzií EXT-50, kde je horný profil 40 mm x 40 mm nahradený profilom 56 mm x 58 mm. Úspora sa dosahuje použitím motora na väčší profil, ktorého cena je nižšia. Zmena horného profilu sa pozitívne prejavuje aj vo zvýšení maximálnych rozmerov žalúzií.

Hraničné rozmery

Typ Max. šírka Max. výška Max. plocha
EXT-50 šnúra, motor 250 cm 250 cm 5 m2
EXT-50 H kľuka 300 cm 350 cm 8 m2
EXT-50 H motor 300 cm 350 cm 9 m2

Vonkajšie žalúzie EXT-50/EXT-50 H delíme podľa spôsobu uloženia horného nosiča:

1. Vonkajšie žalúzie EXT-50/EXT-50 H bez krytia horného nosiča

 • tento typ žalúzií sa využíva väčšinou v prípade, že je na budove stavebne pripravený priestor na umiestnenie vonkajších žalúzií, 
 • do vopred pripraveného priestoru sa vonkajšie žalúzie kotvia prostredníctvom konzol a držiakov,
 • po vytiahnutí nie sú žalúzie zvonku viditeľné, nosič a zväzok vytiahnutých lamiel je uložený pod fasádou domov,
 • žalúzie bez krytia horného nosiča sa dajú použiť aj na dodatočnú montáž, po inštalácii je zvonku viditeľný nosič, ako aj zväzok vytiahnutých lamiel a mechanizmus žalúzií nie je chránený pred poveternostnými vplyvmi a hrubými nečistotami.

2.  Vonkajšie žalúzie EXT-50/EXT-50 H s krytom z hliníkového plechu

 • Hliníkový krycí plech zakrýva horný nosič a pri vytiahnutí žalúzií aj zväzok lamiel
 • zároveň ochráni žalúzie pred poveternostnými vplyvmi a z veľkej časti zamedzuje vnikaniu hrubých nečistôt do ich mechanizmu,
 • pri motorickom ovládaní chráni elektrické súčasti žalúzií,
 • používa sa pri inštalácii žalúzií, keď horný nosič nie je uložený pod fasádou, alebo v prípade žalúzií, ktoré sú vysunuté pred fasádou,
 • farbu si vyberte zo širokej ponuky podľa vzorkovníka RAL tak, aby ladila so žalúziami alebo s fasádou.
 • kotvia sa do rámu okna, ostenia alebo nadpražia.

3.  Vonkajšie žalúzie EXT-50/EXT-50 H v podomietkovej schránke

 • vonkajšie žalúzie sa inštalujú do schránky a spolu s ňou sa následne kotvia na budovu,
 • schránka so žalúziami je určená na zaomietanie, nevidno ju teda zvonku budovy,
 • schránka chráni žalúzie pred poveternostnými vplyvmi a z veľkej časti zamedzuje vnikaniu hrubých nečistôt do ich mechanizmu,
 • v schránke je uložený zväzok lamiel pri vytiahnutí žalúzií, 
 • pri motorickom ovládaní chráni elektrické súčasti žalúzií,
 • v našej ponuke je  viac typov schránok: PS (výkres), PSI (výkres), PSL (výkres) vrátane vyhotovenia so zateplením,
 • môžete si vybrať schránky vrátane bočných izolačných panelov na zapustené vodiace lišty, ktoré sú zvonku neviditeľné.

5.  Vonkajšie žalúzie EXT-50 v preklade HELUZ

 • špeciálne stavebné preklady určené na umiestnenie vonkajších žalúzií slúžia ako štandardný nosný preklad, vonkajšie žalúzie sa do nich dajú namontovať aj po dokončení stavby,
 • žalúzie sa inštalujú do priestoru v stavebnom preklade, keď po vytiahnutí nie je zväzok lamiel viditeľný,
 • žalúzie sú chránené pred poveternostnými vplyvmi a z veľkej časti je zamedzené vnikaniu hrubých nečistôt do ich mechanizmu,
 • pri motorickom ovládaní sú elektrické súčasti žalúzií chránené,
 • môžete si vybrať bočné izolačné panely na zapustené vodiace lišty, ktoré sú zvonku neviditeľné.

6.  Vonkajšie žalúzie EXT-50/EXT-50 H v samonosnom vyhotovení

 • samonosný systém žalúzií sa používa vtedy, keď sa na budovu nedá uchytiť horný nosič,
 • žalúzie sa v tomto prípade kotvia len prostredníctvom vodiacich líšt do rámu okna alebo ostenia, 
 • vodiace lišty môžu byť štandardné hranaté alebo dizajnové okrúhle,
 • nainštalovať ich možno buď do vopred pripraveného priestoru (pod omietkou), alebo tak, že sa horný nosič prekryje hranatou alebo okrúhlou hliníkovou schránkou.

7.  Vonkajšie žalúzie C-80 prevedenie Mistral

 • toto vyhotovenie zaručuje vonkajším žalúziám väčšiu stabilitu vo vetre
 • pri tomto vyhotovení sa vždy používajú vodiace lišty VL 6 a dve vodiace lanká s priemerom Ø 3,5 mm, umiestnené 75 mm od vonkajšej hrany vodiacej lišty. Tieto lanká pomáhajú lamelám k vyššej stabilite vo vetre Použité sú konzoly PK 70
 • horný nosič je pri tomto vyhotovení z hliníka a montážne držiaky sú MD 1a z nehrdzavejúcej ocele

8.  Vonkajšie žalúzie C-80 vyhotovenie Comfort systém

 • Comfort systém je riešenie, ktoré výrazným spôsobom zrýchli montáž vonkajších žalúzií. Takisto odpadá montáž krycích plechov alebo podmietkových schránok. Nespornou výhodou tohto vyhotovenia je jednoduchosť a rýchlosť montáže a s tým spojená úspora nemalých finančných prostriedkov.
 • Systém s predmontovanými vonkajšími žalúziami sa kotví cez vodiace lišty a do šírky 200 cm je samonosný. Nad túto šírku je potrebné prídavné kotvenie. Všetky montážne otvory sú pripravené už z výroby.
 • Tento výrobok ponúkame vo dvoch základných vyhotoveniach a to buď predokenné alebo podmietkové vyhotovenie.
 • Systém je možné vybaviť aj rolovacou sieťou, ktorá je tiež predmontovaná od nás z výroby.
MY ACCOUNT