Žalúzie Z-70

Vonkajšie hliníkové žalúzie Z-70 majú lamely so šírkou 70 mm a s tvarom Z. V porovnaní s typom Z-90 sú menej náročné na šírku boxu a pôsobia jemnejšie. Ich nevýhodou je väčšia výška zväzku lamiel pri vytiahnutí žalúzií.

Spodná hrana lamely je vybavená plastovým tesnením, ktoré v kombinácii s tvarom lamiel zaručuje dokonalé doklopenie a tým aj maximálne tienenie. Integrované tesnenie na lamelách navyše tlmí prípadné zvuky pri doklopení žalúzií.

Hraničné rozmery

Typ Min. šírka Max. šírka Max. výška Max. plocha
Z-70 s kľukou 50 cm 500 cm 500 cm 8 m2
Z-70 s motorom 50 cm 500 cm 500 cm 20 m2
 

Vonkajšie žalúzie Z-90 Noval delíme podľa spôsobu uloženia horného nosiča:

1. Vonkajšie žalúzie Z-70 bez krytia horného nosiča

 • tento typ žalúzií sa využíva väčšinou v prípade, že je na budove stavebne pripravený priestor na umiestnenie vonkajších žalúzií, 
 • do vopred pripraveného priestoru sa vonkajšie žalúzie kotvia prostredníctvom konzol a držiakov,
 • po vytiahnutí nie sú žalúzie zvonku viditeľné, nosič a zväzok vytiahnutých lamiel je uložený pod fasádou domov,
 • žalúzie bez krytia horného nosiča sa dajú použiť aj na dodatočnú montáž, po inštalácii je zvonku viditeľný nosič, ako aj zväzok vytiahnutých lamiel a mechanizmus žalúzií nie je chránený pred poveternostnými vplyvmi a hrubými nečistotami.

2.  Vonkajšie žalúzie Z-70 Noval s krytom z hliníkového plechu

 • Hliníkový krycí plech zakrýva horný nosič a pri vytiahnutí žalúzií aj zväzok lamiel
 • zároveň ochráni žalúzie pred poveternostnými vplyvmi a z veľkej časti zamedzuje vnikaniu hrubých nečistôt do ich mechanizmu,
 • pri motorickom ovládaní chráni elektrické súčasti žalúzií,
 • používa sa pri inštalácii žalúzií, keď horný nosič nie je uložený pod fasádou, alebo pri inštalácii žalúzií, ktoré sú vysunuté pred fasádou,
 • farbu si vyberte zo širokej ponuky podľa vzorkovníka RAL tak, aby ladila so žalúziami alebo s fasádou.
 • kotvia sa do rámu okna, ostenia alebo nadpražia.

3.  Vonkajšie žalúzie Z-70 v špeciálnom hliníkovom boxe

 • vonkajšie žalúzie sú umiestnené v boxe a na budovu sa inštalujú ako jeden celok. Systém je samonosný a kotví sa prostredníctvom vodiacich líšt na rám okna alebo do ostenia,
 • box chráni žalúzie pred poveternostnými vplyvmi a z veľkej časti zamedzuje vnikaniu hrubých nečistôt do ich mechanizmu,
 • box zakrýva horný nosič a pri vytiahnutí žalúzií aj zväzok lamiel, 
 • pri motorickom ovládaní chráni elektrické súčasti žalúzií,
 • voliteľne môže obsahovať integrovanú rolovaciu sieť proti hmyzu
 • v našej ponuke sú tri typy boxov, a topredokenný so skosením 20°, podomietkový so skosením 20° a okrúhly,
 • ak si vyberiete typ boxu, ktorý vidno pri pohľade zvonku budovy, dá sa vyberať zo širokej farebnej škály RAL, aby box ladil so žalúziami alebo s fasádou,
 • je vhodný na dodatočnú predokennú montáž, montáž na fasádu i montáž na dodatočné zaomietanie.

4.  Vonkajšie žalúzie Z-70 v podomietkovej schránke

 • vonkajšie žalúzie sa inštalujú do schránky a spolu s ňou sa následne kotvia na budovu,
 • schránka so žalúziami je určená na zaomietanie, nevidno ju teda zvonku budovy,
 • schránka chráni žalúzie pred poveternostnými vplyvmi a z veľkej časti zamedzuje vnikaniu hrubých nečistôt do ich mechanizmu,
 • v schránke je uložený zväzok lamiel pri vytiahnutí žalúzií, 
 • pri motorickom ovládaní chráni elektrické súčasti žalúzií,
 • v našej ponuke je  viac typov schránok: PS (výkres), PSI (výkres), PSL (výkres) vrátane vyhotovenia so zateplením,
 • môžete si vybrať schránky vrátane bočných izolačných panelov na zapustené vodiace lišty, ktoré sú zvonku neviditeľné.

5.  Vonkajšie žalúzie Z-70 v preklade HELUZ

 • špeciálne stavebné preklady určené na umiestnenie vonkajších žalúzií slúžia ako štandardný nosný preklad, vonkajšie žalúzie sa do nich dajú namontovať aj po dokončení stavby,
 • žalúzie sa inštalujú do priestoru v stavebnom preklade, keď po vytiahnutí nie je zväzok lamiel viditeľný,
 • žalúzie sú chránené pred poveternostnými vplyvmi a z veľkej časti je zamedzené vnikaniu hrubých nečistôt do ich mechanizmu,
 • pri motorickom ovládaní sú elektrické súčasti žalúzií chránené,
 • môžete si vybrať bočné izolačné panely na zapustené vodiace lišty, ktoré sú zvonku neviditeľné.

6.  Vonkajšie žalúzie Z-70 v samonosnom vyhotovení

 • samonosný systém žalúzií sa používa vtedy, keď sa na budovu nedá uchytiť horný nosič,
 • žalúzie sa v tomto prípade kotvia len prostredníctvom vodiacich líšt do rámu okna alebo ostenia, 
 • vodiace lišty môžu byť štandardné hranaté alebo dizajnové okrúhle,
 • nainštalovať ich možno buď do vopred pripraveného priestoru (pod omietkou), alebo tak, že sa horný nosič prekryje hranatou alebo okrúhlou hliníkovou schránkou.

7.  Vonkajšie žalúzie Z-70 vyhotovenie Comfort systém

 • Comfort systém je riešenie, ktoré výrazným spôsobom zrýchli montáž vonkajších žalúzií. Takisto odpadá montáž krycích plechov alebo podmietkových schránok. Nespornou výhodou tohto vyhotovenia je jednoduchosť a rýchlosť montáže a s tým spojená úspora nemalých finančných prostriedkov.
 • Systém s predmontovanými vonkajšími žalúziami sa kotví cez vodiace lišty a do šírky 200 cm je samonosný. Nad túto šírku je potrebné prídavné kotvenie. Všetky montážne otvory sú pripravené už z výroby.
 • Tento výrobok ponúkame vo dvoch základných vyhotoveniach a to buď predokenné alebo podmietkové vyhotovenie.
 • Systém je možné vybaviť aj rolovacou sieťou, ktorá je tiež predmontovaná od nás z výroby.
MY ACCOUNT